Arrel

La peça Arrel ha estat desbastada, polida i acabada
amb llima i tela esmeril. La combinació d’aquests últims
crea una textura que podria entendre’s molt propera a
la textura d’un tronc.

IMG_3687

IMG_3690

IMG_3693

IMG_3694